Doktor

Sağlık Hakkında Deyimler Ve Anlamları

by Editör

Bir dildeki deyimleri öğrenmek günlük hayattaki konuşmaları anlamaya çok yardımcı olabilir. Yaygın kullanılan deyimleri günlük hayatta cümlelerinize dahil etmekse konuşma konusunda kendinizi daha iyi ve güzel bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu yüzden belli bir zaman ayırıp bu gibi deyimleri öğrenmekte yarar vardır. Bugün bloğumuz için seçtiğimiz konu sağlık alanlarında yaygın kullanılan deyimlerin anlamları ve cümlelerde kullanılış biçimi olacaktır. Sağlık konusunda kendi dilimizde de birçok deyim kullandığımızı düşünürsek İngilizcede de bunları öğrenmemiz gerektiğini anlamış oluruz.

Gelin deyimlerimize tek tek bakalım:

1) draw blood

Anlamı: Birinden kan almak, birini kanatmak

Örnek Cümle:

  • We need to draw some blood to test you for the virus.

(Sizi virüs için test etmek amaçlı bazı kan örnekleri almalıyız.)

  • Bill wants to draw blood from Peter as he stole his money.

(Bill Peter’in kanını ondan para çaldığı için akıtmak istiyor.)

2) at death’s door

Anlamı: Ölüme çok yakın olmak, ölümün eşiğinde olmak

Örnek Cümle:

  • There are many parts of the environment that are now at death’s door.

(Şu an ölümün eşiğinde olan doğanın birçok kısmı bulunuyor.)

  • A case of untreated rabies left my dog suddenly at death’s door.

(Tedavi edilmemiş bir kuduz vakası köpeğimi ölümün eşiğine bıraktı.)

3) take a turn for the worse

Anlamı: Giderek kötüleşmek, daha kötüye gitmek

Örnek Cümle:

  • My day took a turn for the worse when I got that phone call.

(O telefondan sonra günüm giderek kötüleşti.)

  • Uncle Jim’s taken a turn for the worse.

(Amcam Jim bir anda kötüleşti.)

4) black out

Anlamı: Bayılmak, bilincini kaybetmek

Örnek Cümle:

  • blacked out and woke up on the floor.

(Bayılıp yerde uyandım.)

  • blacked out during the interview.

(Mülakat sırasında bayılmışım.)

5) run some tests

Anlamı: Bazı testler yaptırmak

Örnek Cümle:

  • The doctor wants to run some tests.

(Doktor bazı testler yaptırmak istiyor.)

  • Can you stay here a little so they can run some tests?

(Burada biraz daha kalır mısınız, böylece bazı testler yapabilsinler?)