Müze

İngilizce Müze ve Galeri Terimleri

by Editör
How much is it to get in? Girmek ne kadar?
Is there an admission charge? Giriş ücreti var mı?
Only for the exhibition Sadece sergi için
What time do you close? Ne zaman kapatıyorsunuz?
The museum’s closed on Mondays Müze pazartesi günleri kapalıdır.
Can I take photographs? Fotoğraf çekebilir miyim?
Would you like an audio-guide? Sesli rehber almak ister misiniz?
Are there any guided tours today? Bugün rehberli turlar var mı?
What time does the next guided tour start? Bir sonraki rehberli tur saat kaçta başlıyor?
Where’s the cloakroom? Vestiyer nerede?
We have to leave our bags in the cloakroom Çantalarımızı vestiyere bırakmak zorundayız.
Do you have a plan of the museum? Elinizde müzenin bir planı var mı?
Who is the artist for this painting? Bu resmin ressamıı kim?
This museum has a very good collection of … Bu müzenin çok iyi bir…. koleksiyonu var
oil paintings yağlıboya
watercolors suluboya
portraits portreler
landscapes manzaralar
sculptures heykeller
ancient artifacts antik eserler
pottery çömlekçilik
modern art modern Sanat
classical paintings klasik resimler
impressionist paintings izlenimci resimler
Free admission Ücretsiz giriş
No photography Fotoğraf yok
Cloakroom Vestiyer
Café Kafe
Gift shop Hediye Dükkanı
Curator müze müdürü
Tour guide Tur rehberi
Preservation koruma
Exhibition sergi
A donation Bağış
A collection Bir koleksiyon
Cultural Kültürel
To wander Dolaşmak/gezinmek