Makale Yazan Adam

Essay Nedir? Nasıl Yazılır?

by Editör

Essay yazma, özellikle İngilizce hazırlık okuyan veya çeşitli dil sınavlarına girecek olan öğrencilerin çok sık karşılaşacağı İngilizce becerilerinden birisidir. İngilizce essay yazma, genellikle öğrencilerin öğrenme süreçlerinde en çok çekindiği konulardan birisidir.

Bunun en temel nedeni, essay yazma öğrencilerin; gramer, kelime, okuma ve kompozisyon yazma becerilerini aynı anda sınamasıdır. Bu haliyle essay yazma, İngilizce öğrenmenin en zahmetli görünen ama bir o kadar da en önemli aşamalarından birisidir. Şayet bir öğrenci essay yazma aşamasına geldiyse, o öğrencinin İngilizce ile ilgili pek çok yetkinliğe ulaşabildiği yolunda bir yorum yapılabilir.

Essay yazma görünürde zor bir işmiş gibi görünüyor olsa da aslında tekniği öğrenilip sistemli bir şekilde uygulandığında öğrenci, hangi konuda olursa olsun güçlü ve akıcı bir essay ortaya çıkarabilir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımızı bu yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için öncelikle essay’in ne olduğuna ve hangi türlerde yazılabildiğine bakacağız.

İngilizce Essay Türleri

Argumentative Essay

Bu essay yazma türü oldukça popülerdir. Bu tür essaylerde ilk olarak kişiye tartışmalı bir soru verilir. Daha sonra bu soruya mantıklı bir argüman sunmanız ve bu argümanınızı yine mantık çerçevesi içerisinde gerekçelendirmeniz beklenir.

Compare Contrast

Bu türde kişiye iki şey verilir ve bu iki şeyin çeşitli yönlerden karşılaştırılması istenir. Örneğin iki farklı başkentin iyi ve kötü yanları, benzer veya farklı yanlarının karşılaştırılması gibi.

Cause & Effect

Bu essay yazma türünde ise kişiye bir problem verilir ve bu problemin sebeplerinin ve sonuçlarının yazılması beklenir. Bu tarz yazılarda ilk paragrafta problem tanımlanır, daha sonraki paragraflarda ise sırasıyla sebepleri, sonuçları ve son olarak metin bir çözüm önerisi ile bitirilmelidir.

Pocess Essay

Bu türde kişiden, belirli bir süreç hakkında yazı kaleme alması istenir. Bu süreç bir yemek yapma ya da dört günlük yaz tatili olabilir. Bu yazıları yazarken mutlaka sürecin kronolojisi dikkate alınmalı ve her bir adım ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

Opinion Essay

Bu türde belirli bir konu, fikir ya da olay hakkında şahsi görüşlerinizi sistemli ve tutarlı bir şekilde yazmanız beklenir. Opinion essaylerde yazar, metne fikrini ifade ederek başlar, sonrasında ise fikrini gerekçelendirerek karşı argümanları çürütmeye çalışır.

Definition Essay

Bu türde ise belirli bir konuyu, olayı ya da olguyu detaylı bir şekilde tanımlamanız beklenir. Bu tip essaylerde yazarın ele aldığı konunun diğer konulardan farkının ne olduğunun da belirtilmesi istenir.

Advantage & Disadvantage Essay

Bu essay yazma türünde yazar, belirli konu başlığının çeşitli yönlerden avantajlarını ve dezavantajlarını okuyucuyla paylaşır. Bu tarz yazılarda avantajlar ve dezavantajlar birbirinden ayrı paragraflarda yazılmalıdır. Yazının finalinde ise bu ikisi karşılaştırılıp konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılmalıdır.

Problem Solution Essay

Bu türde ise kişiye bir problematik sunulur ve bu problematiğe mantıklı çözüm önerileri üretmesi beklenir. Bu yazılarda yazar bulduğu çözüm önerilerini farklı paragraflar halinde birleştirir. Yazarın en güçlü benimsediği çözüm önerisi, ilk başta sunulmalıdır.